HarrysMod

Penblwydd Hapus RhysRaptor!

penblwydd hapus i chi penblwydd hapus i chi pwnblwydd hapus i rhysraptor penblwydd hapus i chi

fi cymraeg. os ydych chi cymraeg ateb ‘mae doc yn drewllyd’

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,
Tros ryddid gollasant eu gwaed.

Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad,
Tra môr yn fur i’r bur hoff bau,
O bydded i’r heniaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd;
Pob dyffryn, pob clogwyn, i’m golwg sydd hardd
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i fi.

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

The old land of my fathers is dear to me, Land of poets and singers, famous men of renown; Her brave warriors, very splendid patriots, For freedom shed their blood. Nation, Nation, I pledge to my Nation. While the sea is a wall to the pure, most loved land, O may the old language endure.

@TheDoctor094 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4 Likes

If you just mumble to the tune of the Welsh anthem noone can tell the difference

you were welsh to the reply

Diolch yn fawr

1 Like

image

I dont speak japanese, as the old classic woman in For Honor says.

This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.